Rota: Güney Kafkaslar (Gürcistan-Ermenistan-Azerbaycan) Sınır Geçişleri

Güney Kafkaslar olarak adlandırılan bölge, başlıca Gürcistan-Ermenistan-Azerbaycan üçlüsünü kapsamaktadır. 'Başlıca' dedim çünkü bölge kendi içinde o kadar karışık ki hiçbir şey göründüğü kadar basit değil bu coğrafyada. Gürcistan'ın Abhazya'sı ve Güney Osetya'sı, Azerbaycan'ın Nahçıvan'ı, Dağlık Karabağ'ın durumu ve dahası... Rusya'nın fiziki varlığının, artık görünmez bir etki alanına bıraktığı bu bölge o kadar girifttir ki 100... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑